Hamechi Khoobe
همه چی خوبه

برای دیدن ویدئو با کیفیت اصلی آن را از Youtube ببینید.